talkscafe.com.vn

Ngày muốn học (nhấn chọn/bỏ chọn)

Miền Tây với người nước ngoài


Ngôn ngữ : Anh

Loại hình tổ chức : Tự tổ chức

Giáo trình : tự soạn

Giáo viên dạy : người Việt + bản ngữ

Phí :
 350,000 VND / chuyến

Các lớp hot