talkscafe.com.vn

Ngày muốn học (nhấn chọn/bỏ chọn)

Giao tiếp tiếng Hàn căn bản


Ngôn ngữ : Hàn

Loại hình tổ chức : Tự tổ chức

Giáo trình : tự soạn

Giáo viên dạy : người Việt

Phí :
 65,000 VND / 90 phút

Các lớp hot