talkscafe.com.vn

Tuấn

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thương mại điện tử talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (trường hợp đồng ý mua hàng). Đây là các thông tin yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức liên hệ xác nhận với khách hàng liên quan đến giao dịch tại talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức, cũng như việc sử dụng dịch vụ khác trên website, liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ để biết thêm thông tin về sản phẩm qua Facebook khi đó việc sử dụng thông tin của khách hàng sẽ nằm trong các điều khoản của facebook, talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức sẽ không thu thập và chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của khách hàng trên facebook.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Website thương mại điện tử talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức chỉ dùng cho nội bộ công ty để gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng, gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website thương mại điện tử talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ qua email hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

- 44 Hoa Huệ P7 quận Phú Nhuận HCMc

- Email: info@talkscafe.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng:

Khách hàng có quyền gửi yêu cầu chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ thông tin dữ liệu cá nhân bằng cách gọi điện trực tiếp qua số điện thoại ở trên hoặc gửi về email: info@talkscafe.com.vn.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

- Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý talkscafe.com.vn - Cafe và Luyện nói tiếng Anh dưới mọi hình thức không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin khách hàng cung cấp khi giao dịch là không chính xác.